Disclaimer

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Interart Beeldentuin. De inhoud ervan is eigendom van Interart Beeldentuin en mag daarom zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zijde van Interart Beeldentuin. Interart Beeldentuin zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Alle in deze site genoemde informatie is onder voorbehoud.

Interart Beeldentuin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de door Interart Beeldentuin aangeboden sites, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze sites brengen u naar sites van derden, waarbij Interart Beeldentuin geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites van derden kunnen ook informatie bevatten over producten die niet bij Interart Beeldentuin verkrijgbaar zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Interart Beeldentuin toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Interart Beeldentuin vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt gokkasten online. Alle gegevens die u stuurt naar een van de onder auspiciën van Interart Beeldentuin ontwikkelde internetsites dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Interart Beeldentuin behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

© david


Volg ons op: Volg ons via Twitter. Volg ons via Facebook. Volg ons via Youtube.