© Interart.nl

Hannes Helmke

Het artistieke thema van Hannes Helmke is het individu en zijn positie in de wereld. Het corpus als een uitdrukking van het zelf - het zijn en zichzelf waarnemen. Bij de keuze van motieven, is de kunstenaar niet het intellectuele middelpunt, maar veel liever verwerft hij zijn beelden uit een gevoel.


Volg ons op: Volg ons via Twitter. Volg ons via Facebook. Volg ons via Youtube.