Privacy statement

Privacy Statement

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT INTERART BEELDENTUIN?
Wij verwerken in ieder geval de gegevens die door u aan ons worden verstrekt middels de e-mail formulieren. Het kan daarbij onder andere gaan om uw naam, e-mailadres, huisadres. Velden waar verplicht gegevens ingevoerd dienen te worden, worden aangegeven met een sterretje *.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT IINTERART BEELDENTUIN GEGEVENS?
Interart Beeldentuin verwerkt uw persoonsgegevens om aangeboden informatie, producten en/of diensten aan u te kunnen leveren en u op de hoogte te stellen van andere of nieuwe informatie, producten en/of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn.

HOE BESCHERMT INTERART BEELDENTUIN UW PERSOONSGEGEVENS?
Interart Beeldentuin draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

WELKE RECHTEN HEEFT U?
U heeft het recht Interart Beeldentuin te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. Interart Beeldentuin zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kan u Interart Beeldentuin verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Interart Beeldentuin in ieder geval binnen vier weken reageren. U kunt Interart Beeldentuin te allen tijde verzoeken te stoppen met het toesturen van de e-mail nieuwsbrief en/of andere (marketing) informatie.

Uw reactie kunt u richten aan info@interart.nl

 


Volg ons op: Volg ons via Twitter. Volg ons via Facebook. Volg ons via Youtube.